Administrator

Monday, 18 April 2016 18:38

Kal

Tuesday, 01 March 2016 12:20

Trening 2 mars

Gate-o-løp for gruppa over 12 år. Husk refleksvesk og hodelykt for kartlesing.

Monday, 29 February 2016 20:03

Kart

OTOs digitale arkiv over historiske kart

OTO-kart eldre enn 5 år finner du i kartarkivet, kan printes ut.

Oversikt over alle OTOs kart

Kartutsnitt kan bestilles hos Teknisk leder: Karl Mikkelsen,
Mågerøveien 89, 3145 TJØME tlf 333 89 716 k.mikkerik[at]gmail.com

Se større kart

I tillegg har OTO utgitt flere kart over Skrim-området. Det nyeste er fra 1996 (m. 1:10 000, ekv. 5m).

Kart 1: Notteroy syd-vest, m. 1:15 000, ekv. 5m, utg. 1982
Kart 2: Notteroy vest, m. 1:10 000, ekv. 5m, utg. 1996
Kart 3: Notteroy syd, m. 1:10 000, ekv. 5m, utg. 1998
Kart 4: Notteroy vest, m. 1:10 000, ekv. 5m, utg. 1992
Kart 5: Haug-Gjervåg, m. 1:10 000, ekv. 5m, utg. 1990
Kart 6: Solvang, m. 1:10 000, ekv. 5m, utg. 1989
Kart 7: Vestskogen, m. 1:10 000, ekv. 5m, utg. 1993
Kart 8: Teieskogen, m. 1:7 500, ekv. 5m, utg. 1997
Kart 9: Presterød, m. 1:7 500, ekv. 5m, utg. 1994
Kart 10: Lasken, m. 1:10 000, ekv. 2,5m, utg. 1989
Kart 11: Essoskogen, m. 1:10 000, ekv. 5m, utg. 1994
Kart 12: Volden, m. 1:7 500, ekv. 5m, utg. 1993
Kart 13: Greveskogen, m. 1:10 000, ekv. 5m, utg. 1994

Wednesday, 24 February 2016 22:29

Home

Start??

Wednesday, 24 February 2016 22:20

Styret i OTO

Kontakt informasjon

 

 

Verv

Navn

Adresse

Telefon

E-post

Leder Stig Hjelseth Munkerekkveien 115 3142 VESTSKOGEN M:918 27 000 stig.hjelseth[at]gmail.com
Oppmann/nestleder  Roar Mathisen Rønninglia 71 3153 TOLVSRØD M:917 37 165  rmathi[at]online.no
Økonomileder/styremedlem Gløer Gløersen Kongslysvn 2 3123 TØNSBERG M:915 51 532 gloe-g[at]online.no
Teknisk leder/styremedlem Karl Mikkelsen Mågerøveien 89 3145 TJØME M:452 37 773 mikkerik[at]online.no
Sportslig leder/styremedlem  Anne Gyri Gløersen Kongslysvn 2 3123 TØNSBERG M:971 14 092 annegyri[at]online.no
Rekruttering/varamedlem Lene Loftesnes
Hjemsengveien 20 3140 Nøtterøy
M:404 04 282
leneloft[at]online.no
Kasserer Karin Eriksen Mågerøveien 89 3145 TJØME M:913 56 939
kasserer[at]ol-tonsberg.no
Juniorkontakt Lars Hoff
Ryllikveien 20B, 3154 TOLVSRØD M:958 04 478
larshoff1[at]gmail.com
MOT.TV-kontakt Stig Hjelseth Munkerekkveien 115 3142 VESTSKOGEN M:918 27 000
stig.hjelseth[at]gmail.com
Tur-o kontakt Stein Ødegård Harbitz gate 14 3116 TØNSBERG M:959 78 856 stein[at]kvalpro.no

 

Wednesday, 24 February 2016 22:19

Trening

Treningsløp og Kondiscup 2018

Oversikt over løpene her

Skygging på treningsløp

Oversikten finner du her

Klubbens postenheter

Se fullstendig oversikt undeUtstyr

Fellestrening vinteren 2017/2018

OTO har fellestreninger i vinterhalvåret:

  • Mandager: Teie skole 19:15-20:15 (20:30)
  • Onsdager: Kongseik skole 18:30-20:30, de under 12 år: 18:30-19:30
  • Lørdager: Kunstgressbanen 11:00-12:00

Politiattest

OTO har innhentet politiattest til våre trenere, ansvar: leder og sportslig leder.

Tren på lesing av postbeskrivelser

Internasjonale postbeskrivelser for orientering 2007

Tren på lesing av kartsymboler (Engelsk)

Orienteering Map Skills Test

OTO 10-kamp for aldersgruppa 8 - 20 år

OTO 10-kamp 2013, sluttresultater

OTO 10-kamp 2012, bilder, og sluttresultater